Po vydání Windows 8 Developer Preview by si plno uživatelů chtělo nový systém vyzkoušet a „ošahat“. Pokud budete neopatrně nový operační systém instalovat, může dojít k porušení stávajícího systému. Popíši Vám, jak instalovat oba systémy vedle sebe, aby nedošlo k nechtěné kolizi a ztrátě dat.

Kdo se již instalací dvou operačních systémů na jeden pevný disk někdy zabýval ví, že se nejedná o nijak komplikovanou činnost. V podstatě stačí vytvořit nový oddíl, instalovat systém a upravit boot loader systému původního.

 

Krok první: Vytvoření nového oddílu

Před samotnou práci s oddíly pevného disku doporučuji provést zálohu, tzv. obraz disku, pro případ, že by během práce s diskem došlo k nečekané chybě.

Pokud máte aspoň 20 GB volného prostoru můžete použít Správu disků, pomocí které si tento prostor vyhradíte.

Otevřete nabídku Start, klikněte pravým myšítkem na Počítač a vy berte možnost Spravovat. V nově otevřeném okně vyberte možnost Správa disků.

Klikněte pravým myšítkem na svůj systémový disk a z kontextové nabídky vyberte možnost Zmenšit svazek. Zadejte velikost zmenšení min. o 20 GB a volbu potvrďte kliknutím na tlačítko Zmenšit.

Poté klikněte na nealokovaný prostor pravým myšítkem a vyberte možnost Vytvořit nový jednoduchý svazek, pokračujte vy vyvolaném okně kliknutím na Další až se dostanete k  možnosti formátování disku. Zde vyplňte název svazku (např. Windows 8 – název můžete zadat jakýkoliv) a zkontrolujte naformátování disku na NTFS. Poté pokračujte opět stiskem tlačítka Další.

 

Krok druhý: Instalace Windows 8

Pokud jste ještě nestáhli obraz disku s instalací Windows 8 Developer Preview, navštivte stránku Windows Dev Center a stáhněte si jej. Obraz disku „vypalte“ na USB flash disk či DVD.

Připojte USB flash disk či zasuňte médium do mechaniky a restartujte počítač. Při POSTu vyvolejte boot menu a pomocí něj nabootujte z daného média.

Po zobrazení hlášky Press any key to boot from DVD stiskněte libovolnou klávesu. Tím spustíte samotnou instalaci Windows 8.  Instalátor je velmi podobný instalátoru Windows 7. Vyberte si jazyk, který chcete používat a pokračujte kliknutím na Install Now. Ve výběru druhu instalace vyberte Custom, upgrade na není zatím umožněn. Na další straně vyberte Vámi vytvořený oddíl, na který budete instalovat Windows 8. Volbu řádně zkontrolujte, aby nedošlo ke ztrátě Vašich dat. Kliknutím na možnost Další spustíte instalaci.

Po ukončení instalace bude počítač restartován a uvítá Vás startovací obrazovka Windows 8 ve vhledu Metro. Pokud se budete chtít připojit ke službě Windows Live, musíte mít již vytvořený účet, ke kterému se nyní připojíte.

 

Krok třetí: Nastavení Windows 7 jako výchozí operační systém

Určitě jste si při prvním startu Windows 8 všimli nového spouštěcí menu.

Pokud necháte Windows 8 jako primární operační systém, bude po 3 vteřinách nečinnosti automaticky spuštěn. Pokud chcete nastavit jako výchozí operační systém Windows 7, klikněte na obrazovce na možnost Change defaults or choose other options, ze zobrazené nabídky vyberte Choose the default operating system a zde vyberte Windows 7. Od nynějška je Windows 7 nastaven jako výchozí operační systém.