Plno uživatelů má problémy s pochopením základních principů funkce místní (LAN) sítě , jak takovou síť zapojit, neví co je křížený/nekřížený síťový kabel, apod. Chtěl bych Vás v krátkosti a stručně seznámit s principem funkce sítí a jak takovou síť realizovat.

Místní sítí (LAN, lokální) se označuje počítačová síť, která pokrývá malé území (firma, domácnost). Nejrozšířenějším způsobem realizace jsou Ethernet a Wifi, přenosových rychlostí se dosahuje v řádech Gb/s.

Počítačová síť se skládá z aktivních a pasivních prvků. Aktivní prvky, jako jsou např. router či síťová karta, se aktivně podílejí na komunikaci, zatímco pasivní prvky pouze umožňují přenos komunikace (síťová kabeláž, konektory).

 

Popis základních prvků:

RJ-45 koncovka, která je nejvíce rozšířena při realizaci počítačových sítí, jedná se o koncovku typu 8P8C (8 pozic, 8 vodičů)
UTP kabel jedná se tzv. kroucenou dvoulinku, která je využívána v telekomunikacích a počítačových sítí
Switch aktivní prvek, propojující jednotlivé segmenty sítě, obsahuje určitý počet portů na něž se připojují jednotlivá síťová zařízení nebo části sítě
Router aktivní síťové zařízení, který tzv. routováním přeposílá datagramy směrem „k cíli“

 

Zapojení UTP kabelu:

Nejčastěji jsou použity kabely kategorie 5e nebo kategorie 6, které jsou určeny pro gigabytový ethernet. Pro 10 a 100 Mb přenos se využívají dva páry vodičů, připojené k pinům 1, 2, 3 a 6. U gigabytového přenosu jsou využívány všechny 4 páry vodičů.

Používány jsou dva standardy T568A a T568B. Standard T568B je používán nejčastěji,  neboť křížený propojovací kabel se používá minimálně (např. propojení dvou počítačů).

 

Zapojení UTP kabelu podle standardu T568A (přímí kabel)

Zapojení UTP kabelu podle standardu T568B (křížený kabel)

 

 Základní druhy místních sítí:

Propojení dvou počítačů:

Aby dva vzájemně propojené počítače mohli spolu komunikovat, musíte každému z nich nastavit vlastní IP adresu. To provedete ve vlastnostech Protokolu sítě Internet (TCP/IP).  Prvnímu počítači nastavíte IP adresu 192.168.1.1 a druhému 192.168.1.2. Masky podsítě nastavíte na 255.255.255.0 u obou počítačů. Aby bylo možno lépe počítače mezi sebou vyhledat, doporučuji u obou nastavit i stejnou pracovní skupin.

 

Síť mezi více počítači s použitím switche:


K realizaci sítě použijete pouze přímé UTP kabely. Moderní switche zvládají autonegaci, takže pokud by bylo potřeba využít kříženého kabelu, switch vše zařídí za Vás (automaticky příslušné piny „přehodí“).

Switch spojuje všechny počítače v místní síti, proto je zapotřebí každému počítači nastavit vlastní IP adresu. Masku podsítě nastavíme u všech počítačů stejnou, tj. 255.255.255.0 a pro každý počítač nastavíme specifickou IP adresu, která ovšem musí být ve stejné síti. To znamená, že počítači PC1 nastavíme IP adresu 192.168.1.1, počítači PC2 nastavíme adresu 192.168.1.2, počítači PC3 adresu 192.168.1.3 a počítači PC4 přidělíme adresu 192.168.1.4.

 

Síť mezi více počítači s použitím routeru:

 

K realizaci sítě použijete přímé UTP kabely, stejně jako při zapojení se switchem.

Router má pevně přidělenou IP adresu (např. 192.168.1.1) a automaticky přiděluje IP adresy počítačům,  které jsou k němu připojené. To znamená, že na jednotlivých počítačích nenastavujeme IP adresy, ale ve vlastnostech Protokolu sítě internet (TCP/IP) necháme nastavené možnosti Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky a Získat adresu serveru DNS automaticky.

Síť realizujeme tak, že „přívodní“ kabel internetu zapojíme do portu WAN a počítače do portů LAN.  Každý z počítačů je poté připojen k internetu a zároveň není závislý na zapnutí či vypnutí ostatních počítačů v síti.

 

Příklad realizace sítě: