Velké množství uživatelů se snaží ztišit své ventilátory, aby vydávaly co nejmenší hluk. K ztišení ventilátorů lze použít software výrobce základní desky, program výrobce třetích stran, nechat ventilátor regulovat BIOSem či jinými hardwarovými regulátory. Já Vám nyní trochu přiblížím, jak otáčky ventilátoru regulovat pomocí různých zapojení na molex konektor, který patří k výbavě většiny počítačových zdrojů.

Nejdříve si popíšeme zapojení konektorů s kterými se při zapojován ventilátorů setkáme.

Použité obrázky jsou ze serveru Cyberbox, tak se omlouvám, za jejich vodotisk na obrázcích.

 

 

 

Nyní Vám popíši jednotlivé signály na vodičích:

+ 12 V        napájecí napětí + 12 V

+ 5 V          napájecí napětí + 5 V

GND            zem

RPM           výstup z Hallovy sondy

 

A nyní již nic nebrání tomu, abychom si ukázaly a popsaly jednotlivá zapojení a to jak ventilátorů, tak i redukcí, které by se nám mohli při regulaci otáček ventilátorů hodit.

 

Zapojení ventilátorů: 

Zapojení ventilátoru na napětí 12 V. Jedná se o klasické zapojení, kdy se ventilátor bude točit na své max. otáčky udávané výrobcem.

 

 

 Zapojení ventilátoru na napětí 5 V. Tímto způsobem dosáhnete nejnižších otáček ventilátoru, které je možno při tomto druhu regulace dosáhnout.

 

 

 Zapojení ventilátoru na napětí 7 V.  Jedná se o nestandardní zapojení ventilátoru a nemusí vždy fungovat.

 

 

 Zapojení ventilátoru na 3pinový konektor sloužící k připojení k základní desce počítače. Nyní je regulace ventilátoru závislá na nastavení konektoru v BIOSu.

 

 

Redukce za použití 4pin konektorů Molex:

 U tohoto zapojení se nejedná o redukci v pravém slova smyslu, jde o prodloužení.

 

 

Redukce z 12 V na 5 V

 

 

Redukce z 12 V na 7V

 

 

 Redukce z 5 V na 12V

POZOR: Nedochází v zvýšení napětí na kontaktech konektoru. Pouze je napětí „přesunuto“ na jiné piny konektoru.

 

 Redukce z 5V na 7 V

 

 

 

 Redukce z 4pin molex na 3pin molex konektory:

Opět se nejedná o klasickou redukci, nýbrž o prodloužení.

 

 Redukce na 12 V

 

 

 Redukce na 7V

 

 

 Redukce na 5V

 

 

 

Tímto máme možnosti přepojení konektorů a jimi možnou regulaci vyčerpanou. Přeji hodně úspěchů při regulaci ventilátorů pomocí přepojování konektorů.