Spuštění prohlížeče:

Vzhledem k přibývajícím funkcím došlo k značnému nárůstu velikosti knihovny opera.dll. Vývojáři prohlížeče knihovnu optimalizovali, ale díky optimalizaci se prodloužilo spuštění prohlížeče. U prohlížeče verze 9.5 a vyšší je použit kompresní program UPX (u starších verzí prohlížeče byl použit kompresní program Aspack). při spuštění prohlížeče se musí knihovna v operační paměti dekomprimovat, proto dochází k prodloužení času spuštění prohlížeče. S tím ovšem přichází i vyšší paměťové nároky. Pro zrychlení startu prohlížeče je jednoduché řešení a to je dekomprimovat knihovnu opera.dll. Ovšem pokud není dekomprimace provedena správnš, budete se potýkat s nestabilitou prohlížeče a dekomprimovaný soubor nebude správně „pracovat“. Vývojáři prohlížeče samozřejmě o tomto problému vědí a pracují na něm. Proto ve verzi prohlížeče 11.00 a vyšší došlo již k dekompresi knihovny a tím i zrychlení spuštění prohlížeče.

Další úpravy vedoucí ke zrychlení prohlížeče:

Jistě jste si všimli, že když je prohlížečem načítán flash objekt, není ihned přístupný, ale je „schován“ pod kurzorem Kliknutím aktivujete a použijete ovládací prvek. Pokud spouštíte více flash objektů za sebou, je tato funkce dosti otravná. Tato funkce je aktivní z důvodu používání patentu firmy Eolas, ve kterém je uvedeno, jak nakládat s vkládanými objekty. Tuto funkci lze odstranit použití patche knihovny opera.dll, který vytvořil polský uživatel Opery s přezdívkou Rafal. Pro verzi prohlížeče 11.00 a vyšší tento patch modifikoval XenoAntares.

Upravené knihovny opera.dll:

Aby nedošlo k nechtěné  záměně knihoven pro jednotlivé verze prohlížeče, budou knihovny ke stažení pouze na této stránce a nebudou umístěny do sekce Ke stažení.