Home Assistant je software, který se používá pro ovládání chytré domácnosti. Umožňuje nám vyhledat naše zařízení, dálkově je ovládat a umožnit jim komunikaci s jinými zařízeními. Díky silné vývojářské komunitě můžeme do systému integrovat téměř 2000 zařízení, které budeme moci ovládat pomocí internetového prohlížeče nebo pomocí mobilních zařízení.

Home Assistant jsem instaloval na Raspberry Pi (model B, 4 GB RAM). Jako komunikační protokol jsem si zvolil Z-Wave protokol. Připojil jsem tedy ke svému Raspberry Pi 4 (dále jen RPi4)  modul RaZberry 7 Pro (s externí anténou).

 

Instalace Home Assistant:

Samotná instalace není nijak složitá, originální návod naleznete zde. Instalaci Home Assistant jsem prováděl na Micro SDXC kartu SanDisk.

 

Postup:

  1. V první řadě si z Home Assistant GitHub stáhneme jeho poslední verzi. V mém případě se jednalo o verzi haos_rpi4-64-x.x.img.xz, kde x.x značí verzi systému. Stažený archiv rozbalíme.
  2. Stáhneme Raspberry Pi Imager, který nainstalujeme.
  3. Spustíme Raspberry Pi Imager a vybereme možnost Use custom. Nyní vybereme rozbalený *.img soubor.

 

 

  1. Potvrdíme smazání všech souborů na SDXC kartě, čímž započne zápis *.img souboru.

 

 

  1. Po zapsání souborů Home Assistant na SDXC kartu ji připojte k počítači a editujte soubor congif.txt. Editaci je nutno provést z důvodu kolize sériového portu, který se jinak využívá pro bluetooth. My jej ovšem potřebujeme využívat pro RaZberry 7 Pro modul. Soubor config.txt otevřete a na jeho konec vložte:

dtoverlay=disable-bt 
enable_uart=1 

  1. SDXC kartu vložte do svého RPi4, připojte k němu napájení a vyčkejte několik minut, než se provede instalace Home Assistant. Po pár minutách bude systém přístupný přes internetový prohlížeč, stačí do adresního řádku zadat homeassistant.local:8123. Pokud by webová adresa nefungovala, zkuste homeassistant nahradit IP adresou vašeho RPi4.

 

 

  1. Když je instalace hotova musíte si vytvořit účet a pojmenovat vaši instalaci.

 

 

Tím je instalace Home Assistant u konce a můžete přejít k instalaci integrace Z-Wave.