Také občas potřebujete zobrazit skryté nebo systémové soubory a přijde Vám zdlouhavé proklikávat se nastavením Možnosti složky či zapínat/vypínat zobrazení skrytých souborů v pásu karet Průzkumníku souborů? Existuje jednoduchý postup jak tuto možnost přidat do kontextového menu a mít tak možnost zapnutí/vypnutí zobrazení skrytých souborů vždy „po ruce“.

 

POSTUP:

V první řadě si vytvoříme soubor se zápisem do registru. Otevřeme poznámkový blok či jiný textový editor. Osobně používám Notepad++, který umí zobrazit syntaxe různých kódů. Soubor je poté přehlednější a lépe se s ním pracuje.

Do nově otevřeného souboru vložíme tento kód:

Windows Registry Editor Version 5.00

;== TOOGGLE SHOW HIDDEN FILES ON / OFF ==
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\Show/Hide Hidden Files]
"HasLUAShield"=""
@="Zobraz/Skryj systémové soubory"
"icon"="explorer.exe"
"Position"="Top"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\Show/Hide Hidden Files\command]
@="WScript C:\\Windows\\system32\\Hidden_Files.vbs"

[HKEY_CLASSES_ROOT\LibraryFolder\Background\shell\Show/Hide Hidden Files]
"HasLUAShield"=""
@="Zobraz/Skryj systémové soubory"
"icon"="explorer.exe"
"Position"="Top"
[HKEY_CLASSES_ROOT\LibraryFolder\Background\shell\Show/Hide Hidden Files\command]
@="WScript C:\\Windows\\system32\\Hidden_Files.vbs"

 

Poté jej uložte, např. na Plochu s libovolným názvem, ale přípona musí nést název reg.

K tomu, aby vše fungovalo musíme ještě vytvořit VBScript. Ten vytvoříme stejným způsobem jako *.reg soubor. Název souboru musí být Hidden_Files.vbs.

 

Kód pro VBScript:

Hidden = "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Hidden"
SSHidden = "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\ShowSuperHidden"
Set Command1 = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Check = Command1.RegRead(Hidden)
If Check = 2 Then
Command1.RegWrite Hidden, 1, "REG_DWORD"
Command1.RegWrite SSHidden, 1, "REG_DWORD"
Else
Command1.RegWrite Hidden, 2, "REG_DWORD"
Command1.RegWrite SSHidden, 0, "REG_DWORD"
End If
Command1.SendKeys "{F5}"

 

Nyní bychom měli mít dva soubory. Jeden s příponou *.reg a soubor Hidden_Files.vbs. Soubor Hidden_Files.vbs nakopírujeme do cesty C:\Windows\System32. Po nakopírování Hidden_Files.vbs do System32 proveďte zápis do registru pomocí vytvořeného *.reg souboru. Zápis provedete spuštěním *.reg souboru a potvrzením bezpečnostních opatření. Tím je vše hotovo a v kontextovém menu by se měla objevit nová položka Zobraz/Skryt systémové soubory.

Pokud se obáváte vytvoření souboru registru a scriptu, můžete s jej stáhnout ZDE. Poté stačí provést nakopírování *vbs souboru  zápis do registru.