Využíváte občas příkazového řádku a nebaví Vás spouštění přes nabídku start či z dialogového okna Spustit. Chcete, aby se příkazový řádek spouštěl v dané lokaci, kde potřebujete. Není nic jednoduššího, než-li si přidat spouštění příkazového řádku do kontextové nabídky. Bude Vám k tomu stačit jednoduchá úprava registru.

Postup:

1. Otevřete např. Poznámkový blok

2. Vložte do Poznámkového bloku tento kód:

 

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\cmdprompt]
@="Příkazový řádek"
"Icon"="cmd.exe"
"Position"="Top"
"NoWorkingDirectory"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\cmdprompt\command]
@="cmd.exe /s /k pushd \"%V\""

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\cmdprompt]
@="Příkazový řádek"
"Icon"="cmd.exe"
"Position"="Top"
"NoWorkingDirectory"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\cmdprompt\command]
@="cmd.exe /s /k pushd \"%V\""

[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\cmdprompt]
@="Příkazový řádek"
"Icon"="cmd.exe"
"Position"="Top"
"NoWorkingDirectory"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\cmdprompt\command]
@="cmd.exe /s /k pushd \"%V\""

 

3.  Uložte soubor na plochu pod libovolným názvem. Podmínkou je, že soubor musí mít příponu *.reg

 

 

4. Po uložení otevřete umístění souboru a spusťte jej, Potvrďte bezpečnostní potvrzení a proveďte zápis do registru. Po úspěšném zapsání se zobrazí položka v kontextovém menu.

 

 

Pokud přemýšlíte nad tím, že by se občas hodila i možnost spustit příkazový řádek s administrátorskými právy, stačí trochu pozměnit kód a provést uložení a spuštění *.reg souboru jako v předešlém případě.

 

Kód pro spuštění příkazového řádku z kontextového menu s administrátorskými právy:

 

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\OpenElevatedCmd]
@="Příkazový řádek jako administrátor"
"Icon"="cmd.exe"
"Position"="Top"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\OpenElevatedCmd\command]
@="PowerShell -windowstyle hidden -Command \"Start-Process cmd.exe -ArgumentList '/s,/k,pushd,%V' -Verb RunAs\""

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\OpenElevatedCmd]
@="Příkazový řádek jako administrátor"
"Icon"="cmd.exe"
"Position"="Top"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\OpenElevatedCmd\command]
@="PowerShell -windowstyle hidden -Command \"Start-Process cmd.exe -ArgumentList '/s,/k,pushd,%V' -Verb RunAs\""

[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\OpenElevatedCmd]
@="Příkazový řádek jako administrátor"
"Icon"="cmd.exe"
"Position"="Top"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\OpenElevatedCmd\command]
@="PowerShell -windowstyle hidden -Command \"Start-Process cmd.exe -ArgumentList '/s,/k,pushd,%V' -Verb RunAs\""

[HKEY_CLASSES_ROOT\LibraryFolder\background\shell\OpenElevatedCmd]
@="Příkazový řádek jako administrátor"
"Icon"="cmd.exe"
"Position"="Top"

¨
[HKEY_CLASSES_ROOT\LibraryFolder\background\shell\OpenElevatedCmd\command]
@="PowerShell -windowstyle hidden -Command \"Start-Process cmd.exe -ArgumentList '/s,/k,pushd,%V' -Verb RunAs\""

 

Do registru můžete zapsat obě úpravy. Získáte tak v kontextovém menu dvě položky