V posledním velké aktualizaci Windows 10 byla zakázána možnost deaktivace přihlašovací/zamykací obrazovky pomocí drobné úpravy registru. Tuto úpravu bylo možné provést už od Windows 8/8.1. Díky uživateli dobbelina z MDL fóra a jím vytvořené utilitě je opět možno přihlašovací/zamykací obrazovku deaktivovat.

 

Popis funkce utility:

Při deaktivaci přihlašovací/zamykací obrazovky dojde k opatchování souboru LogonController.dll, který se nachází ve složce C:\Windows\System32. Před samotnou změnou utilita vytvoří zálohu původního souboru. Ten se bude nacházet v té samé složce a ponese jméno LogonController.bak. V případě, že budoucí aktualizace Windows 10 „upraví“ soubor LogonController.dll. což poznáte podle opětovného aktivování obrazovek, musíte soubor LogonController.bat manuálně smazat a poté znovu provést deaktivaci.

Utilita pracuje v systémech Windows 10 Home a Pro 32bit/64bit a s verzemi souborů 10.0.14393.187 a 10.0.14393.206.  U Windows 10 Ultimate lze přihlašovací/zamykací obrazovku deaktivovat pomocí Řízení skupinové politiky (Group Policy).

 

Postup:

Utilita je ke stažení ZDE. Po stažení archiv rozbalíme třeba na plochu. Umístění nehraje roli. Poté otevřeme vytvořený adresář a jako správce spustíme soubor Install.cmd.

01_logonpatch

 

Nyní se spustí utilita. Máte tyto volby:

 

02_logonpatch

 

[D] – stiskem klávesy D deaktivujete přihlašovací/zamykací obrazovku

[R] – stiskem klávesy R znovu aktivujete přihlašovací/zamykací obrazovku

[Q] – stiskem klávesy Q utilitu opustíte

 

A to je vše. Nyní můžete funkčnost vyzkoušet stiskem kláves Win+L (zamknutí systému).