onedriveOneDrive je jedna z aplikací dodávaných s Windows 10 sloužící k synchronizování souborů v cloudu. Na rozdíl od jiných aplikací, nelze OneDrive odebrat pomocí Programy a funkce v Ovládacích panelech. Pokud nevyužíváte cloudu pomocí OneDrive a integrace do systému je Vám na obtíž, ukáži Vám, jak OneDrive trvale odinstalovat.

 

Odinstalaci je nutné provést z příkazového řádku, neboť Microsoft nezahrnul do systému žádnou možnost „klasické“ odinstalace. V prvním kroku budete muset spustit příkazový řádek a zastavit proces starající se o běh cloudové služby.

Stiskněte kombinaci kláves Win+R do vyvolaného dialogového okna Spustit zadejte cmd a potvrďte Enterem.  Do příkazového řádku zapište:

TASKKILL /f /im OneDrive.exe

 

a opět potvrďte Enterem. Nyní jste ukončili proces obsluhující službu OneDrive a můžete přejít k samotné odinstalaci. Tu provedete opět z příkazového řádku zadáním:

  1. Pro 32bit systém: %systemroot%\System32\OneDriveSetup.exe /uninstall
  2. Pro 64bit systém: %systemroot%\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /uninstall

 

Tímto je odinstalace hotová. Ovšem stále zůstávají některé zbytkové soubory a složky spojené s OneDrive integrované do systému. Pokud je chcete odstranit naleznete je v %UserProfile%, %LocalAppData% a %ProgramData%. Umístění otevřete pomocí dialogového okna Spustit. Vyhledejte složky s názvem OneDrive a smažte je.

 

Zbývá ještě smazat zbytkové klíče v registru. Spuštění Editoru registrů provedete opět z dialogového okna Spustit zadáním příkazu regedit. Vyhledejte následují dva klíče a smažte je:

  • HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}
  • HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}

 

Tímto je kompletní odinstalace služby OneDrive hotova. Pokud byste kdykoliv v budoucnu chtěli službu opět nainstalovat, stačí do příkazového řádku zadat:

  1. Pro 32bit systém: %systemroot%\System32\OneDriveSetup.exe
  2. Pro 64bit systém: %systemroot%\SysWOW64\OneDriveSet.exe

 

Po dokončení instalace bude nutné restartovat počítač.