S příchodem nové verze operačního systému Windows bych chtěl uvést pár možností úprav systému pomocí registru. Některé změny lze provést i přes nastavení samotného systému, ale tento článek se bude zabývat čistě jen úpravami prováděnými přes editor registrů.

Jelikož se jedná o přímou editaci registru Windows doporučuji tento způsob úprav pouze uživatelům, kteří vědí co činní. Při nesprávné práci s editorem registru může dojít k poškození instalace.

 

Povolení práce Metro aplikací v administrátorském účtu při deaktivovaném UAC:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"EnableLUA"=dword:00000001
"FilterAdministratorToken"=dword:00000001
"ConsentPromptBehaviorAdmin"=dword:00000000
"ConsentPromptBehaviorUser"=dword:00000000
"PromptOnSecureDesktop"=dword:00000000

 

Změna velikosti šíře ohraničení oken

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics]
"BorderWidth"="2"
"PaddedBorderWidth"="2"

 

Deaktivace zamykací obrazovky (Lock Screen)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Personalization]
"NoLockScreen"=dword:00000001

 

Deaktivace Toast oznámení (pop-up okna v pravém horním rohu)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer]
"NoNewAppAlert"=dword:00000001

 

Deaktivace Charm Baru (zobrazení ovládacích tlačítek při najetí do pravého horního rohu) a App Switcheru (přepínání mezi posledními aplikacemi při najetí do levého horního rohu)

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ImmersiveShell\EdgeUI]
"DisableCharmsHint"=dword:00000001
"DisableTRcorner"=dword:00000001
"DisableTLcorner"=dword:00000001

 

Aktivace startu systému na plochu místo do nabídky Start

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StartPage]
"OpenAtLogon"=dword:00000000

 

Zobrazení pozadí plochy jako pozadí nabídky Start

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Accent]
"MotionAccentId_v1.00"=dword:000000db

 

Při přechodu na úvodní obrazovku zobrazovat všechny aplikace

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StartPage]
"MakeAllAppsDefault"=dword:00000001

 

Pokud je aktivní zobrazení všech aplikací na úvodní obrazovce, zobrazit jako první aplikace pro desktop

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StartPage]
"DesktopFirst"=dword:00000001

 

Zakázat nahrazení spuštění příkazového řádku za spuštění PowerShellu ve Win+X menu

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]
"DontUsePowerShellOnWinX"=dword:00000001

 

Změna názvu SkyDrive na MicrosoftDrive

[HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SkyDriveOptIn]
"Brand"=dword:00000001

 

Změna výchozí barvy pozadí startovací a přihlašovací obrazovky

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Accent]
"StartColor"=dword:fff09c00
"AccentColor"=dword:ffb76900
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Accent]
"DefaultStartColor"=dword:fff09c00

 

Zakázání zálohování Windows aplikací

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\SettingSync]
"EnableBackupForWin8Apps"=dword:00000000

 

Změna výchozího adresáře určeného pro instalaci Windows aplikací

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Appx]
"PackageRoot"=C:\WindowsApps

 

Deaktivace funkcí Windows App Store

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\WindowsStore]
"RemoveWindowsStore"=dword:00000001

 

Deaktivace Windows App Store a souvisejících služeb

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\AllUserInstallAgent]
"Start"=dword:00000004
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\SystemEventsBroker]
"Start"=dword:00000004
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\TimeBroker]
"Start"=dword:00000004
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\WSService]
"Start"=dword:00000004

 

Vypnutí Metro tutoriálů

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\EdgeUI]
"DisableHelpSticker"=dword:00000001

 

Odebrání zástupce Plocha ze složky Tento počítač

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{B4BFCC3A-DB2C-424C-B029-7FE99A87C641}]

 

Odebrání zástupce Dokumenty ze složky Tento počítač

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{A8CDFF1C-4878-43be-B5FD-F8091C1C60D0}]

 

Odebrání zástupce Stažené soubory ze složky Tento počítač

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{374DE290-123F-4565-9164-39C4925E467B}]

 

Odebrání zástupce Hudba ze složky Tento počítač

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{1CF1260C-4DD0-4ebb-811F-33C572699FDE}]

 

Odebrání zástupce Obrázky ze složky Tento počítač

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{3ADD1653-EB32-4cb0-BBD7-DFA0ABB5ACCA}]

 

Odebrání zástupce Video ze složky Tento počítač

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{A0953C92-50DC-43bf-BE83-3742FED03C9C}]

 

Toto jsou základní úpravy, které by Vám mohli zlepšit práci se systémem. Pokud by jste věděli o dalších možných úpravách Windows 8.1 pomocí registrů podělte se v komentářích.

V jednom z příštích článků bych Vám ukázal některé úpravy kontextového menu systému pomocí něhož lze docílit taktéž celkem zajímavých úprav.