S přechodem na operační systém Linux Mint 15 jsem musel řešit taktéž instalaci nástroje Android SDK. Čtenářům, kteří na svých telefonech neprovozují Stock ROM nemusím určitě nástroje představovat. Pro ty, kteří nevědí k čemu jsou nástroje užitečné, tak vězte, že slouží k nestandardním úkonům s telefonem jako jsou rootování, změna bootovací animace či flash alternativní ROM. Instalace zabere chvilku času, ale nejedná se o nijak komplikovanou záležitost, takže se domnívám, že ji zvládnou i začátečníci a méně zdatní uživatelé.

 

1) Nastavení správce zařízení udev pro přístup v adb režimu

Nastavte Android zařízení tak, aby využívalo USB ladění, připojte jej k počítači a v terminálu zadejte příkaz lsusb

lsusb

Ze získaných informací Vás zajímá  hodnota ID, která se skládá z dvou položek. První je idVendor a druhá je idProduct. Pravidlo vytvoříme zapsáním jejich hodnot do souboru 51-android.rules. Zadejte příkaz

sudo gedit /etc/udev/rules.d/51-android.rules

a vepište

# Google Galaxy Nexus 16 Gb
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="04e8", ATTR{idProduct}=="6860", MODE="0666", OWNER="uživ. jméno"     # MTP mode with USB debug on

Nyní restartujte správce zařízení

sudo service udev restart

 

2) Instalace ovladače adb a nástroje fastboot

Většina uživatelů se asi nebude zabývat vývojem aplikací pro systém android, takže nebude muset instalovat kompletní nástroj Android SDK a tímto krokem bude moci skončit. Díky webu Web8upd lze přidat PPA a následně potřebné balíčky nainstalovat:

sudo add-apt-repository ppa:nilarimogard/webupd8
sudo apt-get update
sudo apt-get install android-tools-adb android-tools-fastboot

Nástroje jsou k dispozici pomocí příkazů z terminálu.

 

Pokud budete pokračovat v návodu dál nainstalujete kompletní Android SDK. Budete moci potom programovat aplikace pro systém Android či využívat nástrojů pracujících se souborovým systémem Android zařízení. Ke zdárnému konci instalace musíte ještě instalovat javu od firmy Oracle a balíček ia32-libs.

 

3) Instalace Oracle Java 7

V první řadě musíte odinstalovat OpenJDK, které je v různých linuxových distribucích hojně používáno díky své licenci. Odinstalaci provedeme příkazem

sudo apt-get purge openjdk-\*

Pokud by příkaz napoprvé nefungoval zjistěte pomocí příkazu java -version jakou verzi javy máte instalovanou a podle potřeby upravte příkaz sloužící k odinstalaci javy.

Pro instalaci, opět díky webu Web8upd, stačí přidat PPA a následně potřebné balíčky nainstalovat

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update
sudo apt-get install oracle-java7-installer

 

4) Instalace ia32-libs

Ke korektnímu spuštění Android SDK je zapotřebí 32bit knihoven. Pokud používáte 64bit systém musíte tyto knihovny nahrát z důvodů zaručení kompatibility.

sudo apt-get install ia32-libs

 

5) Instalace Android SDK

Stáhněte si Android SDK, rozbalte do složky a spusťte následující příkazy

cd ./tools
./ android sdk

Spustíte instalátor a pomocí něj nainstalujte potřebné balíčky. Po dokončení instalace jsou nástroje Android SDK připraveny k použití.

Osobně jsem nástroje rozbalil a instaloval do home/<user>/android-sdk-linux.

 

6) Povolení důvěryhodného připojení pro adb ovladač

Od verze 4.2.2 byla zavedena bezpečnostní funkce potvrzení v rámci použití adb. Při pokusu o připojení musíte ve svém zařízení potvrdit souhlas s připojením a označení zařízení za důvěryhodné. Toto zabezpečení je podporováno u adb verze 1.0.30 a vyšší.
Verzi adb zkontrolujete příkazem adb version.

 
Tímto je kompletní instalace nástrojů Android SDK hotova a můžete je plně využívat. Dále je možno používat i programy využívající adb k úplného přístupu k adresářové struktuře zařízení, jako je např. program QTAdb. Pokud budete muset zvolit cestu k Android SDK nástrojům uveďte vždy cestu do složky, do které jste v kroku  5 Android SDK rozbalili a z které jste provedli následnou instalaci.