Jelikož jsem na svém notebooku přešel k operačnímu systému Linux Mint, byl jsem nucen řešit také připojení telefonu. Jak jistě všichni víte, androidí telefony přestaly používat protokolu UMS (Mass Storage) a přešli na protokol MTP, což sebou nese určité problémy. Zjednoduše řečeno se Váš telefon nepřipojuje jako další disk, ale jako multimediální zařízení. Výhodou tohoto připojení je např. pro synchronizaci s přehrávači ve vašem počítači. Pro přenos souborů je ovšem tento způsob přenosu trochu nepraktický. To ovšem není nyní předmětem článku a popíši jak docílit přístupu k takovému zařízení v linuxu.

 

V první řadě je potřeba nainstalovat MTP balíček:

sudo apt-get install mtpfs

 

V dalším kroku je potřeba vytvořit přípojný bod:

sudo mkdir /media/MTPdevice
sudo chmod 775 /media/MTPdevice
sudo mtpfs -o allow_other /media/MTPdevice

 

Pro další pokračování je potřeba znát Vendor ID a Device ID vašeho telefonu. Připojte telefon k počítači a zkontrolujte, že je připojen v režimu MTP

MTP

a poté pomocí příkazu mtp-detect zjistěte Vendor a Device ID telefonu

mtp-detect

jakmile se Vám zobrazí požadované informace můžete ukončit vykonávání příkazu pomocí klávesové zkratky CTRL+C.

 

Nyní přidáme pravidlo do USB handleru, aby byl telefon správně detekován a bylo možno jej správně připojit a zobrazit v souborovém manažeru

gksu gedit /etc/udev/rules.d/51-android.rules

 

Do otevřeného souboru vložte následující podmínku, kde proměnné <idVendor> a <productId> nahraďte Vámi zjištěnými informacemi z příkazu mtp-detect

SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="", ATTR{idProduct}=="", MODE="0666"

 

Soubor uložte, zavřete a restartujte správce zařízení

sudo service udev restart

 

Nyní se již Váš telefon bude bez problémů zobrazovat ve Vašem souborovém manažeru a vy budete moci bez problémů pracovat s jeho obsahem. Ještě nesmím zapomenout uvést, že je potřeba telefon připojovat ke stejnému USB portu v jakém byl detekován. Pokud jej zasunete do jiného portu nebude korektně načten a nebudete moci s ním pracovat.

Nemo

 

Před ukončením práce s telefonem ještě nezapomeňte telefon odpojit

sudo umount mtpfs

 

Ještě si dovolím jednu poznámku nakonec a tou je, že než-li začnete se zařízením pracovat musí být odemčené.