Dnes již při zakoupení v podstatě jakéhokoliv routeru máte několik možností, jak jej zapojit.  Můžete jej používat v modu Client, Access Point, Bridge či např. Repeater. Nevíte co tyto zkratky znamenají a jak se případně router do daného modu zapojí ? Budu se snažit Vám to v tomto článku co nejlépe osvětlit.

 ACCESS POINT (AP)

Jedná se o zařízení, ke kterému se klienti připojují. Přístupový bod umožňuje komunikaci mezi jednotlivými klienty a jejich přístup do sítě.

Přístupové body jsou značeny podle standardů, které označují jejich max. přenosové rychlosti. Tyto rychlosti jsou však teoretické a v reálu je dosahováno nižších rychlostí.

Přístupové body mohou poskytovat vlastní DHCP server (automatickou konfiguraci počítačů připojených do počítačové sítě), NAT (překladač veřejných ip na soukromé a obráceně), Port Forwarding (směrování portů z jednoho síťového uzlu na druhý), různé druhy šifrování, apod.

Standard Frekvence Max. propustnost Typ. propustnost Dosah (uvnitř) Dosah (venku)
IEEE 802.11a 5 GHz  54 Mbit/s  23 Mbit/s ~ 35 m ~ 120 m
IEEE 802.11b  2.4 GHz  11 Mbit/s  4.3 Mbit/s ~ 38 m ~ 140 m
IEEE 802.11g  2.4 GHz  54 Mbit/s  19 Mbit/s ~ 38 m ~ 140 m
IEEE 802.11n

 2.4 GHz

5 GHz

 270 Mbit/s (duálně)  74 Mbit/s ~ 70 m ~ 250 m
IEEE 802.11y  3.7 GHz  54 MBit/s  23 Mbit/s ~ 50 m ~ 5000 m

 

CLIENT

Mód klient je nejčastějším a nejběžnějším zapojením routerů. Jedná se v podstatě o zapojení, které zná každý z nás, kdy router přijímá signál (wifi či „kabelový“) a dále jej routuje k ostatním počítačům.

Klient obsahuje i DHCP server, který umožňuje připojeným zařízením automatickou konfiguraci IP adres, výchozích bran, masek a DNS. Tento DHCP server je možné nastavovat pomocí webové administrace a je funkční pro všechna zařízení, která jsou připojená přes wifi či ethernet.

 

REPEATER

Tzv. opakovač umožňuje přijmout zkreslený a zašumělý signál, opraví jej a zesílený jej vysílá dále. Tímto způsobem lze dosáhnout většího dosahu signálu. Použití opakovačů v ethernetové síti je omezen, jelikož dochází ke kolizím protokolu CSMA/CD a také ke zpoždění signálu, za kterou signál dorazí „z jednoho konce na druhý“.

 

U wifi routerů se využívá tzv. WDS režimu, který umožňuje automatické přeposílání dat od hlavních uzlů do vedlejších.

Režim WDS má 3 hlavní typy připojení:

  1. Repeater:  Propojení dvou samostatných sítí. WDS klient přeposílá signál jako ‚posilovač‘.
  2. Bridge: Propojení dvou samostatných sítí. WDS klient signál nepřeposílá.
  3. Crude: Chová se jako Repeater, ale je zpětně kompatibilní s různými výrobci.

Ještě se vyskytuje i mód „Universal Repeater“. V porovnání s tradičním WDS poskytuje vyšší výkon, kompatibilitu a snadnější nastavení.

 

WISP

Jedná se o provozní režim WiFi zařízení, který umí kombinovat příjem dat přes WiFi část a nastavit router pro LAN výstupy.

Router má dvě IP adresy, kdy pomocí jedné komunikuje s „internetem“ a pomocí druhé komunikuje s lokální sítí. Routerová část nastaví datovým paketům, které přijdou po kabelu z vnitřní sítě (LAN), jako zdrojovou IP adresu adresu WAN portu a vyšle je wifi signálem k AP a naopak.

 

BRIDGE

Tzv. Most je síťové zařízení, které spojuje dvě části sítě. Bridge je pro protokoly vyšších vrstev neviditelný, odděluje provoz různých segmentů sítě a tím zmenšuje i zatížení sítě.

Mosty používají dvě základní metody propojování sítí:

  1. Transparent bridging:  je používáno především pro ethernetové sítě (případně i pro FDDI sítě). Mosty jsou neviditelné pro koncové stanice, kterým se propojené sítě jeví jako jedna lokální síť. Na začátku most vůbec neví jak jsou jednotlivé stanice v síti rozloženy a musí paket přijatý na jedné síti poslat do všech ostatních připojených sítí, protože ještě neví, kde se cílová stanice nachází. Postupně se ale umí naučit jak jsou stanice v síti rozloženy.
  2. Source route bridging: je používáno ve spojení s token-ring sítěmi. Oproti první metodě, kde se kladly větší nároky na most, je zde tomu naopak a cílem je, aby byl most co nejjednodušší. Každý paket musí kromě adresy odesílatele a příjemce obsahovat také posloupnost adres všech mostů, kterými musí paket projít. Vysílající stanice si tedy dříve než pošle první paket, musí zjistit celou cestu k cílové stanici.