Jistě se Vám již stalo, že jste měli podezření, že je ve Vašem systému nějaká „škodná“. Jednou z prvních věcí, které provedete je test antivirovým a antimalware/spyware programem. Další užitečnou věcí, pro zjištění zda-li je Váš systém nakažen nějakou „škodnou“ je program HijackThis. V článku Vám popíši, jak s programem pracovat a jak analyzovat výpis, který program vytvoří.

Důležité, co by jste měli vědět je to, že HijackThis není automatický „kontrolní a léčící“ program. HijackThis Vám vytvoří výpis, který budete muset analyzovat manuálně. I když Vám s analýzou pomůže např. německý web HijackThis.de Security, nezbude Vám stejně jiná možnost, než-li výpis zkontrolovat manuálně.

Aby jste mohli korektně vytvořit výpis musíte program spouštět s administrátorskými právy.

 

Popis okna programu:

 

Do a system scan and save a logfile – provede kontrolu systému a uloží výpis

Do a system scan only – provede pouze kontrolu systému

View the list of backup – zobrazí seznam záloh

Open the Misc Tools section – otevře sekci nástrojů

Open online HijackThis QuickStart – přesměruje Vás na domovskou stránku programu

None of above, just start the program – pouze otevře program

 

Analýza výpisu (logu) HijackThis:

Když se podíváte na výpis programu, může se zdát, že analýza bude velmi zdlouhavá a komplikovaná záležitost. Opak je však pravdou. Jednotlivé vstupy (části) výpisu jsou označeny „značkami“, které nám jasně definují význam jednotlivých položek.

 

Popis jednotlivých vstupů výpisu:

Vstupy Rx: nastavení Internet Exploreru

R0, R1 –  domovská stránka či vyhledávací moduly

R2 – tento vstup HijackThis nepoužívá

R3 – výrazy, kterými se doplní neúplná URL adresa

 

Vstupy Fx: programy spouštějící se při startu systému

F0 – výpis Boot sekce souboru system.ini

F1 – výpis souborů, které se nahrávají při startu systému pomocí souboru win.ini

F2 – pokud vstup obsahuje odkazy na soubory userinit.exe, userinit.exe, nddeagnt.exe či explorer.exe je vše v naprostém pořádku. Pokud vstup odkazuje i na jiné soubory, doporučuji soubory prověřit

F3 – pokud tento vstup odkazuje na nějaký program, velmi doporučuji jej prověřit. V drtivé většině případů se jedná o škodlivý program

Pokud fixnete jakýkoliv vstup ze sekce Fx, bude škodlivý program pouze deaktivován. Ve vašem systému se ale bude nacházet stále, proto je jej nutno odstranit manuálně.

 

Vstupy Ox: tyto vstupy jsou rozdělený na více „podvstupů“ z nichž každý má zvláštní význam

O1 – výpis souboru Hosts

02 – výpis registru Browser Helper Object (rozšíření pro Internet Explorer)

03 – výpis instalovaných toolbarů

04 – výpis programů spouštějících se po startu počítače (položky registru Run a RunOnce)

05 – nastavení z Možností Internetu (nastavení se nachází v Ovládacích panelech)

06 – nestandardní nastavení Internet Exploreru

07 – nastavení přístupu k registru

08 – nestandardní položky v kontextové nabídce Internet Exploreru

09 – nestandardní tlačítka v Internet Exploreru

010 – nastavení Winsocks

011 – pokročilé nastavení Internet Exploreru

012 – pluginy Internet Exploreru

013 – správné rozpoznání http protokolu, pokud není v URL adrese vyplněno

014 – informace o Vašem poskytovateli internetu

015 – důvěryhodné adresy Internet Exploreru

016 – ActiveX komponenty Internet Exploreru

017 – nastavení DNS serveru

018 – dodatečné protokoly

019 – pokud je u tohoto vstupu nějaká hodnota, měli byste zbystřit, bude se s největší pravděpodobností jednat o nákazu ve vašem systému

020 – knihovny nahrávané při startu systému

021 – SSODL položky registru načítané při startu systému

022 – úlohy spouštěné při startu systému pomocí Sdíleného plánovače úloh

023 – služby spouštěné při startu systému

024 – ActiveX komponenty umístěné na ploše

 

Nyní můžete bez větších problémů analyzovat výpis generovaný programem HijackThis. S jeho analýzou Vám může pomoci např. web HijackThis.de Security. Ovšem nelze se 100 % spoléhat na automatickou analýzu. Je stále nutno výpis řádně zkontrolovat a ověřit označení každého vstupu.

Snad jsem Vám bude nyní obsah výpisu jasnější a přeji hodně štěstí při kontrole Vašeho systému.

Program HijackThis můžete stahovat ze sekce Ke stažení nebo z domovské stránky TrendMicro.

em